Wees voorzichtig met gas

In je huis kunnen zich een heleboel gevaarlijke omstandigheden voor doen. De lijst van deze gevaren omvat, maar is niet beperkt tot, brand, wateroverlast, elektrische mankementen, gaslekken en andere. Al deze gevaren zijn belangrijk genoeg om je er tegen te beschermen. Daarvoor zijn verschillende stappen nodig.

De eerste stap is om ervoor te zorgen dat alle gasapparatuur in uw huis operationeel en in goede staat is. Het is een goed idee om een professional in te huren om die apparatuur in uw huis regelmatig te controleren. Indien een beschadiging of slijtage vastgesteld wordt, of een dringende reparatie nodig is, stel dat dan nooit uit. Zelfs een kleine vertraging kan zeer gevaarlijk zijn. Eventuele reparaties of installaties van gasapparatuur moet worden uitgevoerd door een professional.

U kunt aan uw gasbedrijf een lijst met aanbevolen professionele bedrijven vragen waarmee u contact kan opnemen voor de reparatie of installatie uit te voeren. Alle apparatuur die is geïnstalleerd moet nieuw en van zeer goede kwaliteit zijn. Er zijn veel bedrijven die gasapparatuur van uitstekende kwaliteit vervaardigen en dat kost slechts iets meer dan de gebruikelijke apparatuur.

Aan elk gaslek zijn meerdere dreigingen verbonden voor u en uw gezin. Allereerst kan een gaslek een oorzaak van gasvergiftiging zijn die zelfs kan leiden tot een levensbedreigende situatie. Ook kan een gaslek de oorzaak van een brand vormen of zelfs een explosie. Deze gevaren zijn ook levensbedreigend. Elke keer dat je een abnormale gasreuk waarneemt in uw huis is het goed om alle gasapparaten uit te zetten, plus alle elektrische apparatuur en accessoires en de lichten en verlaat vervolgens het huis.

Elke seconde is belangrijk. In de meeste gevallen moet u het huis meteen verlaten en contact opnemen met de lokale brandweer om de juiste stappen en timing te bespreken. Probeer om de ramen en deuren open te laten. Zorg er wel voor dat je niet te lang in het huis blijft om gasvergiftiging en het gevaar van een gasexplosie en brand te voorkomen.

Zorg ervoor dat een gasgeur onmiddellijk gedetecteerd wordt. Kijk op: http://www.alpatech.net/detectie-systemen/detectie-gas

Comments are closed.