Wat gebeurt er als u met pensioen gaat?

Iedereen wordt ouder, tenminste dat hopen we natuurlijk. Normaal gesproken werkt u tot de leeftijd van 65 jaar, deze leeftijd zal in de toekomst mede door de vergrijzing verder omhoog kunnen gaan. Maar mocht het moment eindelijk daar zijn dat u met pensioen gaat, dan wilt u natuurlijk ook een zorgeloos leven. Daarom zijn er in Nederland pensioenfondsen.  Gedurende uw werkzame leven bouwt u in de meeste gevallen pensioen op. Pensioenfondsen beheren uw gelden en keren uit wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.  U kunt een pensioen zien als een extra spaarpotje, het enige is dat u tussentijds geen aanspraak kunt maken op dit spaarpotje. Komt u eerder te overlijden dan kan het zijn dat uw partner aanspraak maakt op een deel van het pensioen dat u gespaard heeft. Binnen de pensioenregelingen in Nederland bestaat veel verschil, wanneer het gaat over bruto-netto pensioen, maar het is ook van belang bij welk pensioenfonds u bent aangesloten.  Dit is vaak bepaald door de cao waar u onder valt. In mijn pensioenoverzicht leest u bij welk pensioenfonds u bent aangesloten. In sommige gevallen kunt u vervroegd pensioen aanvragen, dit is vaak afhankelijk van de branche waarin u werkzaam bent en het aantal jaren dat u in dienst bent bij een bedrijf of instelling.  Overige pensioenwensen kunt u het beste checken bij uw werkgever.  Uw werkgever is altijd op de hoogte van regels en wetgeving omtrent uw pensioenwensen. In sommige gevallen kan het ook zo zijn dat u geen pensioen opbouwt, dit komt dan waarschijnlijk omdat u via uw werkgever niet bent aangesloten bij een  cao. Dit kan voor u problemen opleveren, omdat u dan geen uitkering krijgt wanneer u met pensioen gaat. Overleg met uw werkgever wat de mogelijkheden zijn en of het mogelijk is om alsnog pensioen op te bouwen.

Comments are closed.